Kalender

20.12.2017 - Btw
- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van ( een van de ) vorige vier kwartalen.

- Kwartaalaangevers : betaling van het tweede voorschot.Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

20.12.2017 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

20.12.2017 - Voorafbetalingen
(*)Voorafbetalingen (VA 4) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen

PR voor natuurlijke personen: BE07 6792 0023 4066

PR voor rechtspersonen: BE20 6792 0023 3056(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

22.12.2017 - Bedrijfsvoorheffing
Vennootschappen die in 2016 meer dan 2 500 000 EUR BV hebben ingehouden : betaling van de gedurende de eerste 15 dagen van december ingehouden BV.Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor

22.12.2017 - Btw
Maandaangevers : voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november (art. 19, § 3 BTW-KB nr. 1).Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

29.12.2017 - Automatische ontspanningstoestellen
Vóór 1 januari : betaling van de jaarlijkse belasting, na indiening van borderel 680. De afgeleverde fiscale kentekens moeten op 1 januari 2018 op de toestellen worden aangebracht. Vanaf 2 januari 2018 kan de administratie aanvangen met een controle.

29.12.2017 - Veiligheid - OR
Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 3de kwartaal 2017.Eventueel, vergadering van het comité PBW houden.Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

29.12.2017 - Sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen
Betaling van de kwartaalbijdrage.Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds

29.12.2017 - Btw
De margeregeling: aangetekende brief, om de stilzwijgende verlenging van de optie voor de margeregeling m.b.t. kunstvoorwerpen, verzamelingsobjecten en antiquiteiten (Aanschr. nr. 1/1995) te onderbreken.

29.12.2017 - Educatief verlof
Aanvraag tot terugbetaling voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in het Vlaams Gewest en die educatief verlof genomen hebben tijdens het schooljaar 2016-2017.