De bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaalde lonen

De bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaalde lonen

Een arrest van het Brussels arbeidshof verklaart dat bestuurders medeaansprakelijk blijven voor de correcte betaling van de lonen van de werknemers, ook nadat de vennootschap failliet werd verklaard. Het sociaal secretariaat blijft buiten schot.

Verblijfskosten in BelgiŽ: fiscaal aftrekbaar bedrag opgetrokken
Lees meer

De beperkte aansprakelijkheid van de werknemer
Lees meer

(Geen) investeringsaftrek voor verhuurde goederen
Lees meer

Woning voor bedrijfsleider: geen geldige wederbelegging bij gedwongen meerwaarde?
Lees meer