De bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaalde lonen

De bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaalde lonen

Een arrest van het Brussels arbeidshof verklaart dat bestuurders medeaansprakelijk blijven voor de correcte betaling van de lonen van de werknemers, ook nadat de vennootschap failliet werd verklaard. Het sociaal secretariaat blijft buiten schot.

Investeringsaftrek 2022: op welk percentage heeft u recht ?
Lees meer

Laadpalen: eerste wijziging aan nieuwe wetgeving
Lees meer

De familiezaak overdragen: geen privégebouwen?
Lees meer

6% btw voor afbraak en heropbouw door 'eenzelfde' persoon
Lees meer