De bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaalde lonen

De bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaalde lonen

Een arrest van het Brussels arbeidshof verklaart dat bestuurders medeaansprakelijk blijven voor de correcte betaling van de lonen van de werknemers, ook nadat de vennootschap failliet werd verklaard. Het sociaal secretariaat blijft buiten schot.

Het saldo van uw bankrekening in handen van de fiscus
Lees meer

Minnelijke schikking met fiscus is geen aftrekbare beroepskost
Lees meer

Verlenging levensduur van maaltijdcheques en varianten
Lees meer

De digitale algemene vergadering van uw vennootschap
Lees meer