Wanneer zijn bezoldigingen betaald?

Wanneer zijn bezoldigingen betaald?

Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB) zegt dat bezoldigingen van bedrijfsleiders belastbaar zijn op het ogenblik dat ze verleend of toegekend zijn. Over de bedrijfsvoorheffing zegt de wet dat de voorheffing moet ingehouden worden als de lonen betaald of toegekend worden. Het hof van beroep van Luik gaf onlangs een beetje meer uitleg bij de begrippen “toekennen”, “verlenen” en “betalen”.

Innovatieaftrek vervangt octrooiaftrek
Lees meer

Aanvullende pensioenen bedrijfsleiders: ‘milde toepassing van de 80%-grens’
Lees meer

De consumptiecheque wordt een coronapremie
Lees meer

De revalorisatiecoëfficiënt van het kadastraal inkomen voor 2021
Lees meer