Wanneer zijn bezoldigingen betaald?

Wanneer zijn bezoldigingen betaald?

Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB) zegt dat bezoldigingen van bedrijfsleiders belastbaar zijn op het ogenblik dat ze verleend of toegekend zijn. Over de bedrijfsvoorheffing zegt de wet dat de voorheffing moet ingehouden worden als de lonen betaald of toegekend worden. Het hof van beroep van Luik gaf onlangs een beetje meer uitleg bij de begrippen “toekennen”, “verlenen” en “betalen”.

Het saldo van uw bankrekening in handen van de fiscus
Lees meer

Minnelijke schikking met fiscus is geen aftrekbare beroepskost
Lees meer

Verlenging levensduur van maaltijdcheques en varianten
Lees meer

De digitale algemene vergadering van uw vennootschap
Lees meer