De wederopbouwreserve
In het kader van de bestrijding van de gevolgen van de corona-crisis werd eind 2020 de wederopbouwreserve ingevoerd. De wetgever wil zo de solvabiliteit en het eigen vermogen van de getroffen vennootschappen opnieuw versterken. De wet op die wederopbouwreserve werd midden januari van commentaar voorzien door de fiscus.
Lees meer

Poging tot diefstal kan leiden tot ontslag om dringende reden
Ontslag om een dringende reden is een belangrijke beslissing. Het betekent dat door een fout van de werknemer het vertrouwen met de werkgever verbroken is en er meteen, en zonder vergoeding, een einde wordt gemaakt aan de arbeidsrelatie. Enige vorm van proportionaliteit tussen de omvang van de schade enerzijds, en de financiŽle gevolgen van het ontslag anderzijds, is niet van belang.
Lees meer

Nieuwe loongrenzen voor beslag of overdracht vanaf 1 januari
Als uw werknemer schulden heeft, dan kan het gebeuren dat een schuldeiser zich tot de werkgever richt om een deel van het loon van de werknemer aan hťm te storten, in plaats van aan de werknemer. Er zijn echter grenzen aan die beslaglegging en die grenzen worden elk jaar geÔndexeerd.
Lees meer

Loongrenzen: wat en waarom?
De toepassing van enkele arbeidsrechtelijke bepalingen is afhankelijk van het loon van de betrokken werknemers en bepaalde loongrenzen. Die loongrenzen worden jaarlijks aangepast. Dit zijn de bedragen voor 2022.
Lees meer

Herstellingswerken aan privťwoningen: geen btw-attest
Wie als particulier een oudere woning verbouwt, kan onder voorwaarden genieten van een lager btw-tarief. Klassiek moet de bouwheer bevestigen aan de aannemer dat de woning oud genoeg is. Daarop reikt de aannemer een attest uit voor de toepassing van het verlaagd tarief. Dat attest hoeft vanaf nu niet meer.
Lees meer

Bedrijfswagens: voordeel van alle aard in 2022
Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, wordt die werknemer of bedrijfsleider op dat voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de Ďgemiddelde uitstoot van het Belgische wagenparkí. Die gemiddelde uitstoot ging in 2021 naar beneden en uw belastingfactuur gaat dus naar omhoog.
Lees meer

Energiebudget van werkgever : no pasarŠn
Vorig jaar geleden pakte een belangrijke energieleverancier uit met een fiscale spitsvondigheid waardoor werkgevers hun medewerkers gratis verwarming of elektriciteit konden aanbieden. De werknemer was belasting op verschuldigd, maar de belastbare basis was veel lager dan de werkelijke waarde van het voordeel. Maar de minister van FinanciŽn stak daar recent een stokje voor.
Lees meer

Personeelsfeest in coronatijden
De afgelopen 2 jaar werd ons door virologen sterk afgeraden om feestjes te bouwen. In de meeste gevallen zette de regering dat advies kracht bij door fysieke samenscholingen met grote aantallen mensen te verbieden. Online-feesten was, en is nog steeds niet zo leuk, maar het kŠn wel. Hoe zit dat dan fiscaal ?
Lees meer

Wat kost de neerlegging van de jaarrekening in 2022?
Traditioneel publiceert de Nationale Bank van BelgiŽ in de eerste helft van december de prijzen voor de openbaarmaking van de jaarrekening voor het volgende jaar. Die prijzen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, zodat de neerlegging van de jaarrekening in 2022 weer enkele eurootjes duurder wordt dan in 2021.
Lees meer

Groene mobiliteit
Op 3 december 2021 verscheen de Ďwet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteití in het Belgisch Staatsblad. Niettegenstaande sommige bepalingen pas over enkele jaren in werking treden, is het zaak om tijdig maatregelen te nemen.
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66