Nuttige nummers

Nuttige nummers

BTW
IBAN BE22 6792 0030 0047
BIC PCHQ BE BB

RSZ
IBAN BE63 6790 2618 1108
BIC PCHQ BE BB

VOORAFBETALINGEN
Natuurlijke personen en zelfstandigen
Verplichte mededeling: Nationaal Nummer (natuurlijke personen) en ondernemingsnummer (zelfstandigen)
IBAN BE07 6792 0023 4066
BIC PCHQ BE BB

VOORAFBETALINGEN
Vennootschappen
Verplichte mededeling: Ondernemingsnummer
IBAN BE20 6792 0023 3056
BIC PCHQ BE BB

Omzetten ondernemingsnummer in gestructureerde mededeling

Handelsmonsters, relatiegeschenken en reclameartikelen bekeken door een btw-bril
Lees meer

Drie manieren om geld te lenen van uw vennootschap
Lees meer

Buitenlandse inkomsten en de belastingvrije som
Lees meer

Verlaging van de vennootschapsbelasting en andere fiscale maatregelen uit het begrotingsakkoord
Lees meer