Nuttige nummers

Nuttige nummers

BTW
IBAN BE22 6792 0030 0047
BIC PCHQ BE BB

RSZ
IBAN BE63 6790 2618 1108
BIC PCHQ BE BB

VOORAFBETALINGEN
Natuurlijke personen, zelfstandigen en vennootschappen
IBAN BE61 6792 0022 9117
BIC PCHQ BE BB

Omzetten ondernemingsnummer in gestructureerde mededeling

Aanvang, wijziging of stopzetting btw-werkzaamheid: binnenkort digitaal aangeven
Lees meer

Vangnet voor zelfstandigen: het overbruggingsrecht
Lees meer

De bestuurder in de NV: sociaal statuut
Lees meer

Jaagt de nieuwe vennootschappenwet u naar de drukker?
Lees meer